Projekt Padelhal 2024

Torsdag d. 4. april 2024 indkaldte den nye bestyrelse bestående af Rene, Tom og Nath til visionsmøde omkring padelsporten i Ryomgård. Ønsket var at høre medlemmernes tanker omkring padel og specifikt nedsætte nogle udvalg, der kunne arbejde videre med ønskerne. Her følger referatet fra visionsaftenen d. 4. april 2024:

På mødet blev disse slides præsenteret. Vi gør opmærksom på, at priserne på projekterne er løse overslag og ikke retvisende. Følgende var bestyrelsens take-aways fra mødet:

 • Nuværende padelbane er en rigtig god oplevelse i forårs- og sommermånederne. Lad den endelig blive som den er.
 • Der var generel tilslutning til et halbyggeri!
 • Varme er en vigtig faktor for eventuelt byggeri. En overdækket bane uden opvarmning vil nok ikke tiltrække flere medlemmer. Så varme er vigtig for at projektet kan lykkes.
 • Folk er nogenlunde fortrøstningsfulde i forhold til finansiering af byggeriet, men det store spørgsmål er driftsudgifterne efterfølgende. Hvor store bliver de? Varme? Rengøring? Vedligehold? 
 • I forhold til finansiering nævnte Jørgen, at man ikke måtte lave Pay n' Play, hvis kommunen låner os penge til projektet. Dette punkt var lidt omstridt, men skal selvfølgelig udforskes. 
 • Der var flere ideer til finansiering, men af ideer kan nævnes:
  • Hæv kontingentet i en periode, evt. lad folk betale kontingent forud, så vi får kapital.
  • Folkeaktier/personlige tilskud: Jacob nævnte at denne model måske var lidt skævvridende fordi nogle kunne undlade at spytte i kassen hvorimod et kontingentløft var mere fair fordi alle medlemmer derved støtter op.
  • Fonde
  • Kredit fra kommunen eller måske ekstern investor? 
 • Flere istemte, at man skulle rykke på projektet nu, inden en anden løsning kom på banen.
 • Der blev nævnt i snakken bagefter, at der måske skal etableres brandvej til et nyt byggeri, så det skal vi lige være obs på.
 • Vi bør besøge padelhaller, der er bygget ligesom dem vi kigger på og måske høre ejerne om udgifter osv. En tanke er ØBG ved Silkeborg, men andre alternativer findes også. Det vil uden tvivl være meget givtigt at finde nogle, der har været gennem samme projekt og kan sparre med dem. 
 • Enkelte mente, at man burde bygge en tennishal i samme ombæring eller i hvert fald som minimum åbne op for muligheden for at udvide med det. 
 • Måske kunne man afsøge alternative byggeformer fx med skydedøre eller lignende. 
Følgende udvalg blev nedsat:
 • Byggeri: Rene, Kim, Flemming, Stephanie
 • Økonomi/finansiering: bestyrelsen samt Jørgen og Claus, der gerne giver en hånd med i forhold til beregningerne.
Next steps:
 1. Kom med oplæg til halbyggeri, så vi kan begynde at nærme os priser. 
 2. Besøg andre padelhaller og skab forbindelse til nogen, der har gjort det samme før, så vi kan lære af det.